Texas Hold em

Een van de bekendste spellen in het online casino is Texas Hold’em! Naast de online variant van dit immens populaire spel, speelt men het ook vaak op een bord in het werkelijk casino of als vrienden, kennissen of familie onder elkaar. Texas Hold’em is de meeste gespeelde vorm van poker in het online casino en wordt gespeeld met één stock, in het Engels beter bekend als deck, van 52 kaarten.

Hoe wordt Texas Hold’em gespeeld?

Bij Texas Hold’em is het doel van spelers om de hoogst mogelijke kaartcombinatie te maken gedurende een ronde. De speler probeert hierin zover mogelijk te komen door vijf kaarten te kiezen uit twee eigen gesloten kaarten en vijf gemeenschappelijke open kaarten, die men vindt in het midden van het speelbord bij poker. De speler heeft de keuze om twee, één of geen van zijn eigen kaarten te gebruiken. Voor iedere ronde worden er onder leiding van de bank afspraken gemaakt over de spelvorm en de inzetlimieten in een ronde of gedurende het hele spel.

De dealer in Texas Hold’em

Tijdens grote toernooien binnen de pokerwereld kiest men vaak vooraf iemand die elke ronde de kaarten verdeelt onder de deelnemers, deze noemt men logischerwijs een dealer. Deze dealer doet niet mee aan het spel en krijgt deze functie zonder te hoeven inleggen. In kleinere toernooien delen de spelers vaak om de beurt zelf aan elkaar. Als markering heeft deze dealer een schijf voor zich liggen, de dealerbutton, vaak wit van kleur. Deze schijf schuift na elke hand met de klok mee door naar de volgende speler.

Het begin van het Texas Hold’em spel

Aan het begin van iedere ronde worden er door de dealer twee dichte kaarten aan elke deelnemer uitgedeeld, dit noemt men de hole cards of pocket cards. Dit verloopt met de klok mee en verdeeld over twee ronden; een kaart per speler, beginnend bij de speler direct links van de dealer, waarna elke speler nogmaals een kaart in dezelfde volgorde uitgedeeld krijgt. De speler direct links van de dealer is verplicht om een bepaald bedrag in te zetten, dit wordt de small blind ofwel kleine blind genoemd, degene die twee posities links van de dealer zit, legt standaard de big blind, ofwel grote blind, wat meestal het dubbele van de small blind is, in. Het inleggen gebeurd aan de hand van vooraf gekochte fiches.

Het inzetten Texas Hold’em

Zodra de ‘blind’ is ingezet, start de biedronde en kunnen ook andere spelers bepalen om een bedrag in te zetten of uit de ronde te stappen, dat later in dit artikel besproken zal worden. De bedragen verschillen per toernooi en per online casino bij poker. In een toernooi worden de blinds vaak na een bepaalde tijdsperiode verhoogd, verlagen komt eigenlijk nooit voor. Om de inzet extra te verhogen, bijvoorbeeld omdat het spel te lang duurt of spelers teveel afwachten naar mening van de bank, wordt er in sommige gevallen een zogenaamde “ante” ingezet. Dit houdt in, dat speler verplicht zijn in te zetten, voordat de kaarten zijn uitgedeeld.

Doordat er steeds meer spelers afvallen, bijvoorbeeld omdat ze blut zijn, blijven er twee spelers over, die een zogenaamde heads-up situatie uitspelen. Hierbij zet de speler met de dealerbutton standaard de small blind in en zijn tegenspeler de big blind. Deze rollen veranderen per ronde, waardoor het verdeling van de inzet eerlijk verdeeld blijft gedurende het spel.

De volgorde van spelen in Texas Hold’em

Als de spelers met een big- en small blind hun verplichte bedrag hebben ingezet, begint de eerste ronde, waarbij andere spelers verder kunnen inzetten. De speler links van de big blind is logischerwijs als eerste aan zet en heeft in dit geval drie mogelijkheden. De speler besluit of hij de vereiste inzet, gelijk aan de big blind, inlegt en verder speelt. In het online casino wordt deze keuze aangegeven met een ‘call’. Verder kan een speler beslissen om de inzet te verhogen met een bepaalde waarde, wat men een ‘raise’ noemt. De derde en laatste mogelijkheid is om te passen en uit de ronde te stappen, dit noemen deelnemers aan poker een ‘fold’. De speler legt de kaarten weg en hoeft geen geld in te zetten, maar hij speelt deze ronde ook niet langer mee.
Een deelnemer die besluit uit de ronde te stappen is niet verplicht zijn kaarten te laten zien, om zo zijn of haar spelstrategie geheim te houden voor volgende rondes. Het inzetten gaat net zo lang door totdat elke speler die wil spelen hetzelfde bedrag heeft ingezet.

De flop bij Texas Hold’em

Nadat de eerste inzetronde is afgelopen legt de dealer de bovenste kaart van het deck blind weg, dit noemt men de burn. Na de burn, draait de dealer drie gemeenschappelijke kaarten om en legt deze open op tafel, in het poker ook wel de flop genoemd. Opnieuw krijgen spelers de deelnemers de kans om hun strategie te bepalen en de keuze te maken tussen de inzetmogelijkheden bij poker. De speler direct links van de dealer, die in de eerste ronde de originele small blind had ingezet, als hij niet gefold heeft, mag nu kiezen of hij verder speelt zonder een bedrag in te zetten, door een ‘check’ of in te zetten, door een ‘bet’.

De turn bij Texas Hold’em

Andere deelnemers aan de pokertafel kunnen ook besluiten om te ‘checken’, wanneer de vorige speler echter gekozen heeft voor een bet, is een check niet meer mogelijk. Naast de check kunnen deelnemers meegaan met de inzet door een call, hun inzet verhogen door de raise, of te passen met een fold. Na de tweede inzetronde, als iedere deelnemer een gelijke inzet heeft ingelegd, wordt er door de dealer, na de bovenste kaart van het deck weer blind weggelegd te hebben, een vierde gemeenschappelijk kaart omgedraaid en open op tafel gelegd, dit noemt men in het online casino de turn, gevolgd door weer een nieuwe inzetronde.

De river bij Texas Hold’em

Nadat de speler weer een gelijke inzet hebben gedaan, wordt de bovenste kaart van het deck blind weggelegd en legt de dealer de vijfde en tevens laatste gemeenschappelijke kaart op tafel, dit noemt men de river. Hierna volgt de afsluitende inzetronde voor de overgebleven spelers. Nadat de deelnemers ook in de laatste inzetronde een gelijke inzet hebben gedaan, volgt de zogenaamde showdown waarbij de kaarten van de spelers met elkaar vergeleken worden.

De Texas Hold’em showdown

Wanneer een speler, een aanvallende actie heeft ondernomen op de river, door een bet of raise te spelen, begint deze speler met de showdown, waarna de ronde linksom verder gaat tot alle spelers hun kaarten open op tafel hebben liggen. Als iedere speler een check heeft gespeeld op de river begint de speler direct links van de dealer met het open leggen van zijn of haar kaarten.

De speler die aan het einde de beste kaartcombinatie van vijf kaarten heeft verkregen wint de volledige pot. Wanneer de hand van een speler lager in waarde is aan een reeds getoonde hand van een andere deelnemer, dan mag de speler deze blind direct weggooien, wat men een muck noemt.

Bij een gelijke pokerhand van twee of meerdere spelers, wordt de pot tussen deze spelers verdeeld, wat men een split pot noemt. En split pot kan ook voorkomen als de combinatie van kaarten die op tafel liggen hoger is, dan elke speler zelf had kunnen maken. De pot wordt in dat geval verdeeld onder de spelers die nog in de ronde zitten!

Leave a Reply